Det daglige rene vand er ikke mere en selvfølge.

På vandværket gør vi alt for at give dig det reneste vand.
Her på siden kan du læse hvordan.

Priser

Takstblad pr. 01.01.2024
Bilag til regulativ for Vestervig Vandværk Amba

Faste afgifter
Parcelhus, landbrug, lejlighed og sommerhus 1 enhed.
For øvrige kunder fastsætter bestyrelsen enheder.

Enhedspris pr. 01.01.2024

Fastgift 1 enhed

700,00 kr.

Vandforbrug á conto pr. m3

4,00 kr.

Grøn afgift á conto pr. m3

   6,37kr.

Målerleje pr. måler

250,00 kr.

+ moms opkræves kvartalsvis

Nyt BNBO bidrag 100,00kr. Ti lslutningsafgifter

Enfamilie og sommerhus: hovedanlæg
forsynings og stikledning
I alt ekskl. mødre 
7.000,00 kr.
8.000,00 kr.
15.000,00 kr.
Landbrug og erhverv:  hovedanlæg 
forsynings og stikledning
I alt ekskl. mødre
7.000,00 kr.
15.000,00 kr.
22.000,00 kr.

 

"Kjærgård området" = á conto indbetalt  1.000,00 kr.

Folkegrunde er betalt) dvs. ulige numre på Hannesvej.  

 

Særgebyrer

 

 Manglende tilmelding til betalingsservice 42,00kr. 
Flytte og aflæsningsgebyr 100,00 kr.
Restancegebyr 100,00 kr.
Lukkegebyr 300,00 kr.
Genåbningsgebyr  500,00 kr.
+ påløbende omkostninger.    

Hvis en forbruger forlanger at få måleren kontrolleret, skal evt. kontrol betales af forbrugeren, hvis fejlvisninger er under 4%.
Hvis en forbruger ønsker at få udtaget vandprøve, ud over de obligatoriske, skal denne betales af forbrugeren.

 

 

Administrer samtykke til cookies

For at give dig den bedste oplevelse bruger vi teknologier såsom cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke (at trykke på Godkend Alle) til brugen af disse teknologier, kan vi behandle data såsom browseradfærd eller unikke identifikatorer på dette websted. Hvis du ikke giver dit samtykke (at trykke på Afvis)  eller trækker dit samtykke tilbage, kan visse funktioner blive påvirket negativt.

Funktionsdygtig Altid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.
Præferencer
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.
Statistikker
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål. Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.
Marketing
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.