Det daglige rene vand er ikke mere en selvfølge.

På vandværket gør vi alt for at give dig det reneste vand.
Her på siden kan du læse hvordan.

Ren Besked

Kroppen består af ca. 70% vand, så det betyder meget for din sundhed, at det vand du drikker, er rent. Faktisk er vand det vigtigste levnedsmiddel, du indtager, og derfor anbefales det, at voksne drikker to liter vand og børn én liter vand i døgnet. Hidtil har du ikke umiddelbart kunnet se, hvad vandet indeholder - og det vil vi gerne gøre noget ved. Så her er en varedeklaration fra Vestervig Vandværk, så du ved, hvad du drikker.

Dit drikkevand er godt

Drikkevandet i Viborg Amt er generelt godt. Alle vandværker skal overholde en række kvalitetskrav, og gør de det ikke, skal vandværket give dig besked.
Hvis drikkevandet forurenes med sprøjtemidler eller andet, går vandværket sammen med amtet, kommunen og embedslægen for at finde en løsning på problemet.

Lovkrav til vandkvaliteten

I Danmark er der tre grundlæggende krav til drikkevandet: Det skal være klart, friskt og rent!
Vandet bliver klart, når vandværket filtrerer vandet.
Vandet er friskt, når det har en temperatur på ca. 12 grader. Når det kommer fra undergrunden, er det 8-9 grader, men temperaturen stiger lidt på vandværket. Ledningsnettet, der er gravet 120 cm ned i jorden sikrer, at temperaturen ikke stiger yderligere. Det er en selvfølge, at vandet skal være rent, så vi trygt kan drikke vandet fra vandhanen. Drikkevandskvaliteten varierer lidt fra vandværk til vandværk, men der er jævnlig kontrol med drikkevandet. I Danmark er det et politisk mål, at drikkevandet skal baseres på uforurenet grundvand. Det vil sigem at man ikke ønsker at rense vandet, inden det skal kunne drikkes. Det stiller store krav til beskyttelsen af grundvandet.

Hvor hentes vandet?

Det er Viborg Amt, der har udpeget det område, hvor vandet til vandværket kommer fra. Her på kortet kan du se, hvor vandet i din vandhane kommer fra. Det er fra det område regnvandet siver ned i jorden, og efter mange år bliver til det grundvand, der pumpes op af vandværket.

Det er især i dette område vigtigt at være opmærksom på, hvilke aktiviteter, der er i området, så grundvandet kan beskyttes mest muligt. Vestervig Vandværk pumper 124.514 m3 vand op om året fra de tre boringer du kan se på kortet herunder. Det er nok til ca. 600 husstande. Vandet hentes i 42 m dybde.

Boringer

Vandværket har 3 boringer,i umiddelbar nærhed af hinanden
på grunden vest for Ydbyvej.
Dækslet øst for vejen er ikke en boring, men en fordelingsbrønd.

Oversigtstegning

Råvandet hentes fra de tre boringer vist herover.

Vandet iltes herefter i et iltningstårn. Vandet står i en råbvandsreaktionsbeholder under vandtårnet, inden det siver ind over de åbne sandfiltre og videre ned i rentvandsbeholderen.

Nødanlægget kan alene forsyne vandværket særskilt, og anlægget kan også benyttes med bbestående el-net udenom det udpumpningsanlæg, som normalt leverer vandet til forbrugerne.

Anlægget er forsynet med nødstrømsanlæg, og dette anlæg er koblet til hydrofor. Nødstrømsanlægget drives af traktor:

Daglig drift

Her er den tidligere formand – Emanuel Pechüle-Christensen i midten - flankeret af den nye formand Thorkild Jensen, Ulsted og den nye vandværkspasser Michael Nicolajsen, Vogntoft. Michael Nicolajsen vil gerne vise vandværket frem til skoleklasser og andre interesserede.

På Vestervig Vandværk har vi fået hele anlægget gennemgået fra A-Z i samarbejde med DVN (Dansk Vand- & Naturcenter). Vandet pumpes fra boringerne og gennem åbne sandfiltre ud til forbrugerne. Vandet analyseres herefter på laboratorier for indhold af bl.a. bakterier, nitrat og sprøjtemidler.

Du er selv med til at sætte prisen på vandet.
Prisen på dit vand afhænger selvfølgelig af hvilken teknologi vi investerer i på vandværket. Hvis nitratindholdet eller sprøjterester i vandet bliver for højt, og vi skal investere i specielle anlæg til at afværge en eventuel forurening, stiger prisen på vandet.

Bestyrelsen

Formand:
Thorkild Jensen
Næstformand:
Ole Berthelsen

Vandværksbestyrer:
Michael Nicolajsen
Sekretær:
Steen Lauridsen

Bestyrelsesmedlem:
Poul S. Pedersen

Regnskabsfører
Louise Nørgaard
97941288 (tirsdag-onsdag)

Vandværkets Historie

Hvis du klikker på menupunktet Protokol, vil du se en gennemgang af vandværkets historie. Her vil du kunne se fragmenter, billeder mv. Har du viden herom, hører vi meget gerne fra dig. På forside, ser du billeder af de "gamle" formænd. Herunder Vandværkets første bestyrelse.

Administrer samtykke til cookies

For at give dig den bedste oplevelse bruger vi teknologier såsom cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke (at trykke på Godkend Alle) til brugen af disse teknologier, kan vi behandle data såsom browseradfærd eller unikke identifikatorer på dette websted. Hvis du ikke giver dit samtykke (at trykke på Afvis)  eller trækker dit samtykke tilbage, kan visse funktioner blive påvirket negativt.

Funktionsdygtig Altid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.
Præferencer
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.
Statistikker
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål. Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.
Marketing
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.