Det daglige rene vand er ikke mere en selvfølge.

På vandværket gør vi alt for at give dig det reneste vand.
Her på siden kan du læse hvordan.

Priser

Takstblad pr. 01.01.2019
Bilag til regulativ for Vestervig Vandværk A.m.b.a.

Faste afgifter
Parcelhus, landbrug, lejlighed og sommerhus 1 enhed.
For øvrige kunder fastsætter bestyrelsen enheder.

Enhedspris pr. 01.01.2019

Fast afgift 1 enhed

600,00 kr.

Vandforbrug á conto pr. m3

2,00 kr.

Grøn afgift á conto pr. m3

   6,37 kr.

Målerleje pr. måler

200,00 kr.

+ moms opkræves kvartalsvis

Tilslutningsafgifter

Enfamilie og sommerhus: hovedanlæg
forsynings og stikledning
I alt ekskl. moms 
5.000,00 kr.
6.000,00 kr.
11.000,00 kr.
Landbrug og erhverv:  hovedanlæg 
forsynings og stikledning
I alt ekskl. moms
5.000,00 kr.
13.000,00 kr.
18.000,00 kr.

 

"Kjærgård området" = á conto indbetalt  1.000,00 kr.

Folkegrunde er betalt) dvs. ulige numre på Hannesvej.  

 

Særgebyrer

 

   
Flytte og aflæsningsgebyr 100,00 kr.
Restancegebyr 100,00 kr.
Lukkegebyr 300,00 kr.
Genåbningsgebyr  500,00 kr.
+ påløbende omkostninger.    

Hvis en forbruger forlanger at få måleren kontrolleret, skal evt. kontrol betales af forbrugeren, hvis fejlvisninger er under 4%.
Hvis en forbruger ønsker at få udtaget vandprøve, ud over de obligatoriske, skal denne betales af forbrugeren.

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok